Začíname jednoduchými aktami, ja skúšam iné typy svietenia atď...
samozrejme, že sa hrám s úplne všetkým čo je poruke a opäť sa nebojím zapájať do fotky aj okolitú techniku
A pokračovalo sa ďalej, začalo sa natierať, metalickou farbou, celé telo!
Niečo z toho čo som nazval final, mimochodom, všímate si tie vlasy?
Spoločná fotka a príprava druhej modelky
a pre túto jednu fotku som robil celé fotenie:
Kto si chce ešte na záver pozrieť, ako vyzerá migrácia po štúdiu:
Back to Top