Ako to bude fungovať???

 - v správach sa dohodneme, čo asi chcete riešiť, typ makeupu, kreatívnu zložku, aby som si ja vedel predstaviť ako bude fotenie vyzerať, čo použijem a čo nie.
 - vyberie sa vhodná modelka
 - dohodne sa jeden termín a čas, na ktorý prídu viaceré modelky a vizážistky naraz
 - každá vizážistka si pripraví vlastnú modelku
 - bude sa líčiť, fotiť, prerábať, skúšať, komentovať, posúvať sa k úžasnému výsledku atď atď
 - vyžadujem podpísaný release model, fotky môžete používať na sociálnych sieťach, vizitkách, k vlastnej prezentácií
 - fotenie je zdarma, nepreplácam použité makeupové zdroje
 - tieto fotenia nie sú pre ostatných fotografov, zvažujem jedine pomoc v rámci supportu okolo svetiel a backstage fotografa, ktorý dokáže aj zaznamenávať video
Najlepšie projekty sú tie, ktoré som riešil sám, alebo som sa na nich autorsky podieľal
Na čo sa naozaj treba zamerať vizážistky?

 - priorita je vytvoriť čo najlepšie, najzaujímavejšie fotky pre portfólio zúčastnených strán
 - kreativita, vlastné cítenie, rukopis vašej práce
 - nechcem aby ste kopírovali nejaký obrázok z internetu, to čo vytvoríme nesmie byť kópia, môžete sa inšpirovať, ale kópie prosím nie
 - veľmi vítam osobné projekty, kde bude treba fotiť viackrát, dlhšie, vytvárať série, príbeh
 - túto možnosť takto fotiť, berte prosím aj ako ideálnu príležitosť sa stretnúť s ostatnými vizážistkami, povymieňať si rady, skúsenosti, vytvárať sa nebudú len fotky, ale aj príjemné prostredie pre všetky zúčastnené strany.


Info budem dopĺňať

You may also like

Back to Top